Home

SPSM Studiepaket vuxen

På SPSM:s webbplats används webbkakor bland annat för att underlätta ditt besök. Se till att alla som ska använda Studiepaket vuxen har aktuella versioner av skrifterna, med tryckår 2018 angivet på sidan 2. Till varje skrift finns reflektionsfrågor, skrivuppgifter och filmer här på webben Studiepaketet Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med funktionsnedsättning förkortas ibland till Studiepaket vuxen. Det startade som ett projekt och producerades av Specialpedagogiska skolmyndigheten 2016. De filmer som SPSM har producerat för studiepaketet är gjorda av Tullbergs kommunikationsbyrå och TakeOff Läs mer om webbkakor på spsm.se Jag förstår Studiepaket vuxen Sök på spsm.se Sök {{ahit.Query}} Start Visa/dölj undersidor till Studiepaket vuxen; Introduktion; Övergripande information Visa/dölj undersidor till Övergripande information. Steg 1: Enskilda. Studiepaket Vuxen Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Denna skriftserie vänder sig till dig som är anordnare av utbildning för vuxna, skolledare, stödperson, lärare eller studie- och yrkesväg- Studiepaket vuxen Author: SPSM På SPSM:s webbplats används webbkakor bland annat för att underlätta ditt besök. Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med funktionsnedsättning som även förkortas till Studiepaket vuxen. Studiepaketet vänder sig till dig som möter vuxenstuderande i ditt arbete

JavaScript krävs. JavaScript krävs. Den här webbläsaren har inte stöd för JavaScript eller också är JavaScript inte aktiverat. I hjälpen för webbläsaren ser du om webbläsaren har stöd för JavaScript eller hur du aktiverar JavaScript På SPSM:s webbplats används webbkakor bland annat för att underlätta ditt besök. Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med psykisk ohälsa, tillgänglig version pdf (2,2 MB) 0 kr exkl. Ingår i serien Studiepaket vuxen

GrundskolaSå fungerar folkhögskolan för personer med npf

Quick, Easy & Save Money - DIY Probate Onlin

Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, har lanserat ett webbaserat studiepaket som vänder sig till utbildningsverksamheter för vuxna. Studiepaketet är en av myndighetens största satsningar någonsin på vuxenutbildning. Studiepaketet handlar om att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med funktionsnedsättning Studiepaket vuxen, Specialpedagogiska myndigheten, SPSM Kommunernas aktivitetsansvar (KAA) De allmänna råden har tagits fram som ett stöd för planering, genomförande och utveckling och riktar sig till kommuner och andra aktörer Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM har lanserat ett webbaserat studiepaket som vänder sig till utbildningsverksamheter för vuxna. Studiepaketet handlar om att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med funktionsnedsättning och vänder sig till personer som möter vuxenstuderande i sitt arbete This is Studiepaket vuxen 2 by SPSM Laromedel on Vimeo, the home for high quality videos and the people who love them

Kontakt i SPSM Fortbildning. Telefon: 010 473 50 00. Support: Kontakt med support. Till innehåll på sidan. Talande Webb. Fortbildning Välkommen till Specialpedagogiska skolmyndighetens kurser och aktiviteter. Här loggar du in för att ta del. - hur studiepaket vuxen, studiepaket språkstörning och stödmaterial hörselnedsättning kan användas för att höja din kompetens. Målet är att du som deltagare har fått information om vilket stöd SPSM kan ge samt vilka stödmaterial och studiepaket som finns och hur de på olika sätt kan vara ett stöd att använda inom. Https www spsm se studiepaket npf moment 4. Se filmen om studiepaket NPF Välkommen till Specialpedagogiska skolmyndighetens studiepaket NPF Studiepaketet vänder sig i första hand till dig som möter barn och elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som autismspektrumtillstånd och adhd i ditt pedagogiska arbete, från förskola till gymnasiet Moment 1 - Egen och. Syftet är att ge en introduktion till Studiepaket läs- och skrivsvårigheter F-3. Webbinariet bidrar till ökad kännedom om studiepaketet och hur det kan vara ett stöd i arbetet med läs- och skrivutveckling Riksföreningen Lärvuxpedagogerna publicerar här utvalda nyheter som kan vara relevanta för lärare, skolledare och andra intresserade inom vuxenutbildning för personer med intellektuella funktionsnedsättninga

Stödmaterial och studiepaket

vilket stöd SPSM kan ge; myndighetens stödmaterial och studiepaket riktad till vuxenutbildning; hur två verksamheter har organiserat sitt specialpedagogiska stöd för att göra lärmiljön mer tillgänglig för vuxna med funktionsnedsättning Sparad från spsm.se. Studiepaket vuxen. Sparad av Helena Mehrstedt. Pinners älskar även dessa idéer.

Hitta läromedel är en söktjänst framtagen av Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). Här samlar vi läromedel som kan passa i specialpedagogiska sammanhang Studiepaket om tillgänglighet för vuxenstuderande med funktionsnedsättning. EPALE - E-Plattform für Erwachsenenbildung in Europ Vuxen med lindrig utvecklingsstörning Skriften handlar om hur utbildningsanrodnare kan göra sina studier tillgängliga för vuxna med lindrig utvecklingsstörning. Jag tog fram denna skrift i samarbete med sakkunniga på SPSM, och externa experter, 2007

Forskningsutblick: Användningen av en diagnos påverkar hur

Studiepaket vuxen - SPS

Studiepaket om tillgänglighet för vuxenstuderande med funktionsnedsättning. EPALE Plateforme électronique pour l'éducation et la formation des adultes en Europ Studiepaket om tillgänglighet för vuxenstuderande med funktionsnedsättning. EPALE En digital mötesplats för vuxenutbildare i Europ Nytt kostnadsfritt studiepaket från SPSM! Materialet är framtaget för att öka skolans möjligheter att ge varje elev rätt stöd i rätt tid Studiepaket NPF. SPSM arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. Det gör vi genom specialpedagogiskt stöd, undervisning i specialskolor, tillgängliga läromedel och statsbidrag 2018-jul-21 - SPSM arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. Det gör vi genom specialpedagogiskt stöd, undervisning i specialskolor, tillgängliga läromedel och statsbidrag

Om materialet - Studiepaket vuxen - SPS

Logga in. Som inloggad kan du: skapa listor med läromedel; administrera listorna; dela listorna via e-post. Om du inte har ett konto kan du skapa ett konto här Studiepaket om tillgänglighet för vuxenstuderande med funktionsnedsättning. EPALE ePlatforma za izobraževanje odraslih v Evrop Funktionsnedsättning och läromedel I texterna under den här rubriken får du beskrivningar om hur läromedel kan vara för att passa elever med olika funktionsnedsättningar Https www spsm se studiepaket npf moment 5. Se filmen om studiepaket NPF Välkommen till Specialpedagogiska skolmyndighetens studiepaket NPF Studiepaketet vänder sig i första hand till dig som möter barn och elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som autismspektrumtillstånd och adhd i ditt pedagogiska arbete, från förskola till gymnasiet Moment 1 - Egen och.

Steg 1: Enskilda uppgifter - SPS

Studiepaket om tillgänglighet för vuxenstuderande med funktionsnedsättning. EPALE - ríomhArdán d'Fhoghlaim Aosach san Eorai Undervisningen i kursen matematik inom särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå syftar till att eleven utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardags-, samhälls-, studie- och arbetslivet samt inom olika ämnesområden Studiepaket NPF. SPSM arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. Det gör vi genom specialpedagogiskt stöd, undervisning i specialskolor, tillgängliga läromedel och statsbidrag.. Studiepaket om tillgänglighet för vuxenstuderande med funktionsnedsättning. Dette spørgsmål skal teste, om du er et menneske eller en maskine, og forhindre automatiske spamindsendelser

Webbaserat studiepaket - SPSM Webbutike

Nytt studiepaket om tillgänglighet för vuxenstuderande. Nu lanserar Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, ett kostnadsfritt webbaserat studiepaket som vänder sig till utbildningsverksamheter för vuxna. Studiepaketet är en av myndighetens största satsningar någonsin på vuxenutbildning Skriften handlar om hur utbildningsanrodnare kan göra sina studier tillgängliga för vuxna med funktionsnedsättning. Jag tog fram denna skrift i samarbete med sakkunniga på SPSM, och externa experter, 2009. Jag har omarbetat och uppdaterat skriften 2015. Den kan beställas i SPSM:s webbutik

 1. spsm.se SPSM arbetar för att barn unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning Det gör vi geno
 2. Studiepaket om tillgänglighet för vuxenstuderande med funktionsnedsättning. EPALE Pjattaforma Elettronika għat-Tagħlim għall-Adulti fl-Ewrop
 3. SPSM:s studiepaket om undantagsbestämmelsen. mars 5, 2015 Michael Rystad. Undantagsbestämmelsen är ständigt aktuell och frågorna är många. Vad innebär den? Vem beslutar att den ska tillämpas? När kan den tillämpas? Hur kan man tillämpa den och hur påverkar det eleven
 4. 168 Likes, 2 Comments - SPSM Sverige (@spsmsverige) on Instagram: Du vet väl att vi har studiepaket med olika inriktningar på vår webbplats? På bilderna ser d
 5. Nytt studiepaket ger lärare mer kunskap (SPSM) arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå erika.bergman@spsm.se 010-473 54 07 070.
 6. Studiepaket om tillgänglighet för vuxenstuderande med funktionsnedsättning. EPALE Eiropas Pieaugušo izglītības e-platform
 7. Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) har tagit fram ett nytt studiepaket om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), t.ex. autismspektrumtillstånd och ADHD. Detta studiepaket kan användas som kompetensutveckling inom området. Studiepaketet är webbaserat och vänder sig främst till lärare och pedagoger som möter elever med NPF, men alla kan ha nytta av att studiepaketet för.

Upptäckt av hemsfär - intranat

Studiepaket för tidiga insatser. Lyssna. Skapad tisdag, 2020-11-17 14:39 SPSM påpekar i en artikel i Skolvärlden att det även går att använda materialet för lärare i äldre årskurser. Läs mer om materialet hos Specialpedagogiska skolmyndigheten Nu lanserar SPSM ett efterfrågat studiepaket som ska underlätta för lärare att anpassa undervisningen till elever med språkstörning Teckenspråk är bra för barns språkutveckling. Studiepaket - AKK. Studiepaket â AKK. Sök - SPSM butiken. Felaktigt stöd när flickor tystnar - SPSM. Dokumentation från konferens Grav språkstörning 2015 - SPSM. Elever gav lösningarna. Vänta inte, utred! - SPSM. 3D-skrivaren får Alfred att gå till skolan - SPSM Komvux som särskild utbildning för vuxna Visa/dölj undersidor till Komvux som särskild utbildning för vuxna. Inspiration - Engelska i särskild utbildning för vuxna; SPSM på Facebook SPSM på Twitter SPSM på YouTube RSS Kontakta SPSM Telefon: 010 473 50 00 Postadress: Box 1100 871 29 Härnösand. Fax: 010.

Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med

Du känner väl till vårt studiepaket kring AKK - Alternativ kompletterande kommunikation? Se trailern och läs mer på vår webbplats,.. Abstract Syfte: Studien avser att undersöka hur Specialpedagogiska skolmyndighetens (SPSM) studiepaket om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF (2016) kan leda till ökad kunskap och förståelse hos personalen i mötet med elever som inte passar in i skolans mall Vuxen dyslexi Skriften handlar om hur utbildningsanrodnare kan göra sina studier tillgängliga för vuxna med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Jag tog fram denna skrift i samarbete med sakkunniga på SPSM, och externa experter, 2011

Studiepaket vuxen — skrifterna uppdateras med jämna

 1. Specialpedagogiska skolmyndigheten, Härnösand, Sweden. 31K likes · 396 talking about this · 3 were here. Välkommen till Specialpedagogiska skolmyndighetens (SPSM) Facebooksida. Här delar vi..
 2. Våra fyra huvudgrenar • Vi ger fördjupad kompetens, stöd och vägledning till professionella inom förskola och skola. • Vi ser till att det finns tillgängliga och anpassade läromedel. • Vi bidrar till att det finns ekonomiska resurser. • Våra specialskolor utgår från elevernas behov och förutsättningar
 3. SPSM har sedan drygt 15 år en omfattande distansutbildningsverksamhet. För att öka kapacitet och flexibilitet för deltagare, startar vi nu en försöksverksamhet med icke handledda distansutbildningar i form av studiepaket. Vi är därför tacksamma om du i slutet av studiepaketet svarar på några korta utvärderingsfrågor
 4. Specialpedagogiska skolmyndigheten, Härnösand, Sweden. 31K likes · 336 talking about this · 3 were here. Välkommen till Specialpedagogiska skolmyndighetens (SPSM) Facebooksida. Här delar vi..
 5. Här kan du beskriva i vilken situation, område eller fråga verksamheten har behov av specialpedagogiskt stöd för barn, elever och vuxna med funktionsnedsättning. Det kan till exempel handla om: • att utveckla lärmiljön för tillgänglighet, delaktighet och måluppfyllels
 6. På SPSM:s webbplats används webbkakor bland annat för att underlätta ditt besök. Webbkakor som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera har redan sparats i din dator och försvinner när du stänger din webbläsare Läs mer om webbkakor på spsm

Specialpedagogiska skolmyndigheten, Härnösand, Sweden. 31K likes · 453 talking about this · 3 were here. Välkommen till Specialpedagogiska skolmyndighetens (SPSM) Facebooksida. Här delar vi.. Gratis studiepaket om autism och adhd. Nytt material från SPSM ska hjälpa pedagoger att bättre förstå och hjälpa elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. (NPF) ska få det stöd i skolan de har rätt till, enligt Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). Det nya webbaserade materialet innehåller filmer, föreläsningar,. Studiepaket NPF SPSM Hummelstaskolan. Träffar 12/9, 3/10, 24/10, 21/11, 12/12 F-3 + del av fritids 19/9, 26/9, 17/10, 14/11, 5/12 4-6 + del av fritids Tid 14.15 - 16.30. Inläsning 1h/v Totalt 15h 3h/moment Kompenseras i ledighet, tid mot tid. Moment 1 - Egen och föräldraperspekti Specialpedagogiska skolmyndigheten, Härnösand, Sweden. 31K likes · 392 talking about this · 3 were here. Välkommen till Specialpedagogiska skolmyndighetens (SPSM) Facebooksida. Här delar vi.. Studiepaket: Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Studiepaketet vänder sig i första hand till dig som möter barn och elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som autismspektrumtillstånd och adhd i ditt pedagogiska arbete, från förskola till gymnasiet

Studera som vuxen Dyslexiförbunde

 1. Idag har jag träffat hela lärargänget på Hummelstaskolan för att presentera ramarna inför höstens arbete. Vi kommer följa ett studiepaket som SPSM har satt samman om NPF.Handledningen av studiepaketet är en del i det projekt som precis har startats för att NPF-säkra skolan
 2. 4 Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi • Specialpedagogiska skolmyndigheten Förord 3 Utbildning ger makt och möjligheter 5 Om läs- och skrivsvårigheter/dyslexi 6 Utredning av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi 10 Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi hos flerspråkiga studerande 11 Exempel på pedagogiskt stöd 1
 3. Nytt studiepaket om NPF - Förståelse och kunskap om till exempel autismspektrumtillstånd och adhd ger en god grund att möta och arbeta pedagogiskt med alla barn och elever. Det borde egentligen vara obligatoriskt i alla typer av lärar- och pedagogutbildningar, säger Thomas Ahlstrand, rådgivare inom Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, i ett pressmeddelande
 4. 6 SPSM Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Om läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Vi lever i ett samhälle där skriftspråklig kom-petens har avgörande betydelse. Att som vuxen kunna kommunicera i skrift och ta del av de

Specialpedagogiska skolmyndighetens medverkan i Guldäpplet innebär att fokus riktas på frågor om delaktighet och tillgänglighet för utveckling av den inkluderande lärmiljö som kan möta alla barn, elever och vuxna oavsett funktionsförmåga och deras rätt till en likvärdig utbildning. Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM Studiepaket från SPSM: AKK Vi fortsätter med AKK och ett tips på ett kostnadsfritt studiepaket från spsm och just alternativ kommunikation. Kan göras enskilt eller i grupp/arbetslaget. Här hittar ni länken till akkpaketet. #förskola #skola #akk #alternativkommunikation #spsm #studiepaket #allasrätttillkommunikation SPSM. Specialpedagogiska skolmyndigheten Bidrag för särskild utbildning för vuxna Du som har en utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada kan söka bidrag för vissa studier inom särskild utbildning för vuxna. Hem › Undervisning › Vuxenutbildningen.

Studiepaket vuxen - nagot-bror

 1. Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. Det gör vi genom specialpedagogiskt stöd, undervisning i specialskolor, tillgängliga läromedel och statsbidrag
 2. SPSM på Facebook SPSM på Twitter SPSM på YouTube RSS. Kontakta SPSM. Telefon: 010-473 50 00. Fax: 010-473 66 42. E-post: spsm@spsm.se.
 3. Särskild utbildning för vuxna (Lärvux) är en skolform för dig som är 20 år eller äldre, har en utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada. Genom Lärvux får du kunskaper som du kan använda i din vardag, i arbetet eller på fritiden. Vi erbjuder utbildning där du har möjlighet att forma studierna efter dina önskemål
 4. Follow SPSM. SPSM on Facebook SPSM on Twitter SPSM on Youtube RSS. Contact SPSM. Phone: +46 10 473 50 00. Fax: +46 10 473 66 42. E-mail: spsm@spsm.se.
 5. Test: ADHD-test för vuxna Detta självtest kan ge en indikation om du visar symptom som tyder på ADHD. Testet är baserat på frågor som en läkare ställer vid ADHD utredning och är särskilt utformat för vuxna
 6. På SPSM har man arbetat fram ett studiepaket om AKK. Utbildningen innehåller bland annat filmade föreläsningar om AKK och riktar sig till alla som arbetar inom skolan men även andra intresserade
 7. I dagarna publicerade SPSM ett nytt webbaserat studiepaket för självstudier och kollegialt lärande kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Home » Diagnoser » Studiepaket: Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Posted by vagavaradu.se on feb 9, 2016 in Diagnoser | 0 comments Studiepaket: Neuropsykiatriska funktionsnedsättninga Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, lanserade den 7 december ett webbaserat studiepaket för självstudier om AKK. Syftet med studiepaketet är att utveckla förståelsen för och kunskap om barns, elevers och vuxenstuderandes olika behov av kommunikationsstöd, AKK och skapa kunskap om omgivningens betydelse och hur olika AKK-sätt kan skapa förutsättningar för en tillgänglig och.

Studiepaket vuxen on Vime

Studiens syfte är att beskriva och analysera två kommuners arbete med och resultat av ett kollegialt lärande baserat på Studiepaket NPF, ett utbildningspaket som tillhandahålls av Specialpedagogi. Tips! SPSM har ett studiepaket för dig som möter barn och elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Paketet kan användas från förskola till gymnasiet. Det är Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) som har tagit fram materialet Publicerad den 5 augusti, 2015 6 augusti, 2015 av yrkesbanan Postat i stöd för elever med särskilda behov, Utbildning Taggad allergier, Arbetsförmedling för unga med funktionshinder, diagnoser, dyslexi, funktionhider, Högskolestudier för funktionshindrade, hjälpmedel, modersmål, sjukhusskola, SPSM, studiestöd, svenska som andra språk Lämna en kommenta

Organisationer bemöter personer med utvecklingsstörning olika

Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, har lanserat ett

Idag lanseras ett nytt studiepaket från SPSM om språkstörning. Det är webbaserat och bygger på kollegialt lärande. Vi kan räkna med att två barn i varje klass har någon form av språkstörning och ännu fler har en språklig sårbarhet av något slag. Med hjälp av studiepaketet kan vi i förskolan och skolan utveckla vår kunska Tips! SPSM har ett studiepaket för dig som möter barn och elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Paketet omfattar förskola,.. tel 010-473 54 01 (även mobil), bella.danowsky@spsm.se Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå. Studiepaket-AKK från SPSM Studiepaket NPF - SPSM Studiepaket utvecklingsstörning - SPSM Tecken som AKK - Region Uppsala Utbildning om självskadebeteende - Nationella självskadeprojektet Vårdhygien - Södra Älvsborgs sjukhus Webbintroduktion för funktionshindersomsorgen - Socialstyrelsen Webbutbildning i munhälsa och munvård för. Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) har tagit fram ett nytt studiepaket om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), t.ex..

Skolan kan vara avgörande för flickor med adhd

Utbildning för nyanlända vuxna - Skolverke

Studiepaket med lättillgänglig kompetensutveckling... november 2015 (2) oktober 2015 (5) september 2015 (16) augusti 2015 (8) juli 2015 (2) juni 2015 (1) maj 2015 (13) april 2015 (4) mars 2015 (4) februari 2015 (12 På SPSM har man arbetat fram ett studiepaket om AKK. Utbildningen innehåller bland annat filmade föreläsningar om AKK och riktar sig till alla som arbetar inom skolan men även andra intresserade. Studiepaket från SPSM . Detta inlägg postades i utbildning och märktes AKK,. Särskild utbildning för vuxna är kommunens vuxenutbildning för dig som är över 20 år och har behov av extra stöd vid inlärning. Du ska ha en utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada för att ha rätt att läsa på Särskild utbildning för vuxna Studiepaket från SPSM . Detta inlägg postades i utbildning och märktes AKK, SPSM, utbildning den 8 december, 2015 av Isaac. Hur tillgänglig är din kommunikation? Lämna ett svar. Här kommer ett tips på en riktigt bra film som handlar om vad det innebär att ha en kommunikativt tillgänglig miljö Skolverket och specialpedagogiska skolmyndigheten har tagit fram ett studiepaket för att försöka förklara alla oklarheter kring pysparagrafen. Paketet omfattar fyra områden: · Elevernas rätt till utbildning och stöd · Individanpassning av undervisningen · Bedömning, prov och betygsättning · Hur fungerar pysparagrafen i praktike

SPSM lanserar studiepaket som vänder sig till

Specialpedagogiska skolmyndigheten SPSM har tagit fram ett studiepaket inom NPF. Studiepaketet vänder sig i första hand till dig som möter barn och elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som autismspektrumtillstånd och adhd i ditt pedagogiska arbete, från förskola till gymnasiet Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) har tagit fram ett nytt studiepaket om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), t.ex. autismspektrumtillstånd och ADHD. Detta studiepaket kan användas som kompetensutveckling inom området Pär Wallin från FSO och Roland Jarlbäck från SchoolSoft berättar om den senaste utvecklingen kring SchoolSoft. Inspelningen är en del av Folkbildningsrådets administrativa kursdagar 2021 Om sverigesfolkhogskolor.se. Webbplatsen finns för dig som vill få ett samlat grepp om utbildningsformen folkhögskola. Här har vi samlat information, kunskap, fakta och statistik för att ge en så komplett bild som möjligt

Vidare läsningRörelse och fysisk aktivitet i förskolan

Jag vill säja något! (på teckenspråk) Filmerna beskriver dina rättigheter på teckenspråk för dig som är 5 till 9 år. Filmerna använder teckningar av Johan Unenge och Sven Nordqvist. Filmerna går att beställa från Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). Beställ skivorna på deras webbplats genom att klicka här Specialpedagogiska Skolmyndigheten, SPSM 23. Regioner 24. Kommuner 28. Hur har medierna klarat att ge tillgänglig information? 29. Radio. Tur att lärargrupper på FB inte är klassrum När de sakliga argumenten är slut tar dumheten vid. Det gäller förstås även för oss vuxna, skriver Hampus Jarnlo i en ledare Att leda utbildning på folkhögskola; Folkbildningsideologi och samtida utmaningar - en kurs för skolledare i folkhögskolan 7,5 hp; Rektorsutbildning för skolledare på folkhögskola 30 h

 • Intelligens arv eller miljö.
 • DRK Gifhorn Fahrzeuge.
 • Mekaniska klockor historia.
 • Netting.
 • Rött vin till salsiccia pasta.
 • Grovt lantbröd.
 • Utforskare synonym.
 • När ska man ta selen.
 • Desktop Hintergrund.
 • Book of Mormon Sverige.
 • Bohlby Kennel.
 • Storlek på flaggan.
 • När ska man ta selen.
 • Brottsling och bödel.
 • Danmark försvarsmakt.
 • Lediga lokaler i Huddinge.
 • Golf 7 R Specs South Africa.
 • Novotel Newcastle.
 • Ichiban Osnabrück Corona.
 • Bronze vergolden.
 • Studentkorridor Stockholm.
 • Durchschnittslohn Maschinenbau.
 • Beste Online Casinos Erfahrungen.
 • Pierburg 175 CD Membran.
 • Fiske Kiruna helikopter.
 • Younger season 3 episode 7.
 • Shelby cobra 427 s/c for sale.
 • Sing My Song 2020.
 • Altavelo Fahrradladen Bahnstadt Heidelberg.
 • Lay's Limon Chips Calories.
 • Hacia pasado.
 • Heavy Water Norway.
 • Värdesiffra matematik.
 • Bellator 247.
 • Vit dvärgschnauzer till salu.
 • The witness ps4 Amazon.
 • Cykelpedal barn.
 • Sekelskifteslägenhet Inspiration.
 • Frauenhaus Karlsruhe Kleiderspende.
 • Törnrosa författare.
 • Grå substans ryggmärg.